Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ/ГУТ

Как да се състои първоначалното обучение на КУТ

 

      Първоначалното обучение на комитета по условия на труда е задължително, както и ежегодишното, но това е друга тема. То предхожда назначаването на членовете на комитета, но се случва след като вече сте се спрели на няколко от своите служители, които ще заемат този важен пост. Така ще се обучават само хора, които имат конкретна нужда от това, за да могат правилно и компетентно да изпълняват своите задължения. Има няколко начина да се състои обучението на членовете на вашия комитет и това зависи от няколко фактори. То се определя от политиката на фирмата по въпроси, свързани с преквалификацията на персонала. Същото е свързано и с възможността на служителите да отсъстват от работния процес и да съвместяват повече от една длъжност. 

       Обучението на комитета по условия на труда често се подценява, тъй като се смята, че като длъжност на непълен работен ден тя не изисква специални умения и знания. Истината е, че вероятно повечето неща са известни на вашите бъдещи членове на КУТ от опита им, но все пак има и още за усвояване и учене. Как да извърши обучението конкретно всеки работодател сам за себе си преценява и избира в зависимост от конкретните условия във своята фирма. Тъй като комитетът трябва да се състои минимум от трима души, то тяхното посещение на курса е добре да се синхронизира. Естествено при повече хора това става по-сложна за осъществяване и може например бъдещите членове да се разделят на групи в зависимост от това какви часове за обучение биха ги устроили най-добре. Възможно е и просто да освободите тотално всички служители, които ще членуват  в комитета, за да присъстват на обучение. Така всичко ще мине по-бързо, работният процес няма да страда дълго и по-скоро те ще могат да заемат длъжността си. За да има работодателят определен контрол върху този процес, обучението може да се извърши на място в зала в предприятието от специално нает за това лектор. 

         Естествено обучението може да се проведе онлайн, като никой не се ангажира с напредъка на другия и не носи отговорност за неговото представяне на финалния тест. Така има доста голяма свобода относно време, начин на подготовка и скорост. Рискът обаче с даването на прекалено много свобода съществува за всеки работодател. Без контрол и обратна връзка много хора биха разтегнали до безкрай този процес на обучение във времето. От този факт ще пострадат както всички други членове на комитета, така и работният процес и интересите на работодателя.