Дистанционно обучение на Координатор по ЗБУТ в строителството

Кога да изберем и как да обучим координатор по ЗБУТ в строителството

Дистанционнен курс за Координатор по БЗР

 

 

Изборът на координатор по ЗБУТ в строителството е една от най-важните и първи дейности, за които трябва да се погрижи всеки собственик на фирма от бранша. По силата на наредба, влязла като задължителна от 2004г. обучението на такава фигура се изисква от много от страните, участващи в един проект. С избирането на такъв човек не е ангажиран само изпълнителят. Всеки инвеститор, който има готов изготвен проект за възлагане и изпълнение, трябва да избере своя координатор. Според законовите разпоредби това се налага в случаите, когато проектантите ще бъдат повече от един. Инвестиционното проектиране е началният етап на един проект. Затова координаторът трябва да вземе участие още на този етап от работата.

 

Друг случай, за който ще е необходим координатор по ЗБУТ, е началното участие в конкурс за възлагане на държавна поръчка, свързана със строителство. Участието в конкурса е невъзможно без документация, която да доказва назначаването на координатор, който да е обучен по безопасни условия на труд.

 

Накрая, но не на последно място идва и самият възложител на строителния обект. Координаторът трябва да се назначи, когато изпълнителите или подизпълнителите са повече от един. Това звучи логично, тъй като координацията между отделните звена и подизпълнители трябва да се осъществява успешно, а не всеки да работи по свой собствен план.

 

Тук идва и другия момент – след като сме наясно с всички тези условия, как най-добре да обучим такъв координатор. Би било добре всеки да се заеме съвестно с това обучение, тоест и то трябва да се координира. След като вече сме избрали такъв човек, нужно е управителя на фирмата изпълнител, възложител или проектант да избере най-добрия начин за обучение. Фирменото обучение като разход трябва да бъде задължително за сметка на работодателя. Единият вариант е да се извика инструктор във фирмата, който да провежда на място обучението с всички координатори в работно време. Това е възможно само в случаите, че във фирмата има достатъчно добри условия, за да осъществи тази идея. Иначе би било добро решение работодателят да  закупи нужния брой достъп до курса онлайн и да го предостави на служителите си. Това значително ще съкрати срока на обучение, тъй като онлайн обучението дава възможност да се използват съботите и неделите, както и необичайни часове за работа като например късно вечер, нощем и т.н. След успешно завършен курс за координатор по ЗБУТ в строителството, ремонтните дейности или тези по изграждане могат да следват своя ход нататък.