Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ

Дистанционен курс за първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Много често се e случвало да чуваме за комитети или групи за условия на труда. Не всички обаче естествено разбират важността и степента на задължителност на тези групи във фирмите, в които рискът от физическо нараняване е значително голям. За това дали да се сформира комитет или група в дадена компания има значение броя на служителите, които са на договор в нея. И така се стига до решението, че големи фирми с персонал над петдесет души се нуждаят от комитет по условие на труда. Съответно по-малките такива имат нужда от група по условия на труда. Изискването към броя членове е минимален. Те трябва да бъдат не повече от двама. В този случай единия е работодателят или негов законен и посочен представител. Другият член на групата задължително се излъчва от страната на работниците.

Макар и да се предполага, че работейки в тази сфера, и единият и другият член на групата са натрупали достатъчно опит, то все пак те задължително преминават допълнително обучение по безопасност на труда. Първоначалното обучение е най-важно и то съответно е по-продължително. Всяка такова обучение завършва логично с получаване на сертификат, без разлика във формата на обучение – било то на място или дистанционно.

Едно от нещата, които членовете на ГУТ ще научат, е че те задължително трябва да преминават ежегодишно обучение по безопасност. При всяко такова обучение, те също получават необходимите документи, с които доказват, че то е преминало успешно и в срок. Значението на сертификата за ежегодишно обучение на ГУТ е неразделна част към основния сертификат за обучение на членовете. В случай, че такова обучение не бъде осъществено, то обезмисля останалото и влияе върху валидността на другия сертификат. Ежегодишното обучение на ГУТ има за цел да представи нови неща, в случай, че има такива. Те трябва да се прилагат успешно в практиката. Освен това неговата цел е да припомня, тъй като за радост не всеки ден се случват събития, при които да приложим знанията си за безопасност на труда. Както знаем членуването в ГУТ е свързано и с воденето и представянето на задължителна документация. Сертификатът за ежегодишно обучение на ГУТ дава право на членовете му да представляват фирмата при проверки. На всяко ежегодишно обучение се обсъждат и новостите при поддържането на документация. Така всеки от членовете е в крак с промените и тенденциите и може лесно и правилно да организира своята работа по безопасност на труда.